De industrie ziet 2017 goed in!

De industrie staat er goed voor en ook de verwachtingen van de sector voor 2017 zijn positief. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Industriële ondernemers gaan voor 2017 uit van een omzetstijging van 1,6% en een winsttoename van 1,2%. Aan deze verwachting ligt een aantal positieve ontwikkelingen ten grondslag. In 2015 is de kredietwaardigheid van de sector gestegen naar 76,4% en hebben industriële ondernemers meer geïnvesteerd en minder gedesinvesteerd. Een tekort aan gekwalificeerd personeel vormt volgens de sector de belangrijkste bedreiging voor de komende tijd.

Metaalindustrie

De kredietwaardigheid in de sector is verbeterd van 67,6% in 2014 naar 76,4% in 2015. Dit wil zeggen dat meer dan driekwart van de industriële ondernemingen vorig jaar aan alle financiële verplichtingen kon voldoen en ook kredietwaardig was voor de banken. De vooruitgang in de branche is daarmee sterker dan in het mkb als geheel (van 69,4% naar 75,7%).

De verbeterende financiële gezondheid van de industrie komt ook terug in de investeringssaldi: industriële ondernemers hebben meer geïnvesteerd en minder gedesinvesteerd. Het positieve investeringssaldo in de branche nam toe van 58,8% in 2014 naar 71,9% vorig jaar. Ter vergelijking: het mkb liet een stijging zien van 56,1% naar 64,9%. Industriële bedrijven verwachten daarnaast dat de investeringen in 2017 nog verder zullen toenemen, met 1,6%. Gegeven de afnemende behoefte aan externe financiering (-2,1%) zullen zij dit waarschijnlijk vooral uit eigen middelen betalen. Een duidelijk signaal dat de financiële huishouding in de branche op orde is.

Hogere winst en omzet verwacht

Deze stevige financiële positie vertaalt zich in positieve verwachtingen voor zowel de omzet als de winst in 2017. Uit de mkb-branchescan van SRA blijkt dat industriële ondernemers uitgaan van een omzetstijging van 1,6% en een winsttoename van 1,2%. Hoewel positief zijn deze percentages wel lager dan die voor het mkb als geheel: +7,2% voor de omzet en +6,4% voor de winst. Een mogelijke verklaring is dat de industrie relatief snel is hersteld van de financiële crisis.

Ook ViPe voor ViPe Welding ziet de toekomst er rooskleurig uit. Neemt vandaag nog contact met ons op meer informatie.

Contact

Laat uw vraag of bericht achter

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt

Warning: Undefined array key "quick_contact_gdpr_consent" in /home/customer/www/vipe-welding.nl/public_html/wp-content/themes/jupiter/views/footer/quick-contact.php on line 50